Własne sposoby na potencje

przez | 31 stycznia 2020

Bez doświadczonych i drożnych naczyń tętniczych nie ma mowy o dużej erekcji.

Dodatkowo sprawność powyższego mechanizmu związana jest z właściwego poziomu hormonów płciowych, zwłaszcza testosteronu oraz neuroprzekaźników w mózgu:dopaminy i serotoniny. W powstanie wszystkiej postaci na okoliczność erekcji wpływa też nastawienie psychiczne mężczyzny.
Sen oraz jawa

W sezonie snu opisany mechanizm pracuje bez udziału myśli oraz stanowi to najlżejszy test zezwalający na zróżnicowanie zaburzeń erekcji psychogennych od organicznych. Samoistne występowanie erekcji podczas snu tymczasem jej uszczerbek na rzeczywistości mówi o środowisku psychogennym zaburzeń. Brak erekcji codziennych i późnych zmusza do poszukiwania choroby, której jedynym z znaków potrafią żyć zaburzenia erekcji.
O czym mówi erekcja

Erekcja jest barometrem zdrowia somatycznego i wewnętrznego mężczyzn, z czego zawsze niewielu z nich zdaje sobie z bieżącego transakcję. Wyniki badań epidemiologcznych instalowane na całkowitym świecie wskazują, że problem zaburzeń erekcji stale rośnie bez powodu na szerokość geograficzną czy kontynet.

ImpactOfImpotency.com
W roku 1995 szacowano, iż w porządku 30 lat suma panów z zaburzeniami erekcji na świecie podwoi się i zabierze w 2025 roku 320 milionów. Z badań przeprowadzonych 10 lat temuż przez Nasze Towarzystwo Medycyny Fizycznej na populacji prawie dziewięciu tysięcy polskich mężczyzn wynika, że ponad 13 proc. wszystkich faktów zaburzeń wzwodu dotyczyło mężczyzn do 40. roku wzrastania. Kolejne 25 proc. pacjentów, to ludzie w wieku 41-50 lat. Najwięcej gości z zaburzeniami erekcji (średnio 37%) zawierało się w przedziale wiekowym 51-60 lat.

Przyzwyczailiśmy się wnioskować o zaburzeniach wzwodu jako „choroby starszych mężczyzn”. Nic bardziej mylnego.

10 lat temu, po przerwaniu badania populacji polskich ludzi z zaburzeniami wzwodu ostrzegałem, iż wiek pacjentów z zaburzeniami erekcji zmniejsza się a będzie się obniżał z czynnika trybu życia większości mężczyzn: niewłaściwej diety, braku ruchu, zamiłowania do alkoholu i nikotyny oraz niezahamowanego przebiegu chorób cywilizacyjnych takich, jak nadciśnienie tętnicze bądź cukrzyca. Opowiada toż specjalnie populacji w regionach rozwiniętych.

Przyczyny nieprawidłowej erekcji można uszeregować następująco:

naczyniowe,
hormonalne,
neurogenne,
pourazowe
psychogenne.

Cztery podstawowe szacowane są mianem organicznych, czyli takich, w których lekarz może przeznaczyć przyczynę wystąpienia zaburzenia. Uzależniona jest z krótką grypą czy elementem uszkadzającym delikatny mechanizm erekcji. Zaburzenia psychogenne są konsekwencją zaburzeń w form psychicznej mężczyzny.

Zaburzenia wzwodu nie są samodzielną ”chorobą erekcyjną ”, lecz najczęściej tworzą drink z ewentualnych objawów bardzo dużo różnych chorób, zwłaszcza układu krążenia. Uogólniona miażdżyca naczyń krwionośnych choćby na wczesnym okresie rozwoju istotnie upośledza kurczliwość tętnic jamistych, co prowadzi do ograniczenia dopływu farby do gron jamistych prącia.

Erection-Potency.com